Upiši se, glasaj, odluči! – Informativni liflet na 12 jezika u susret izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina

13. novembra 2022. godine održaće se četvrti ciklus izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. Svoja predstavnička tela 19 nacionalnih manjina biraće neposrednim putem, a četiri nacionalne manjine će ih birati putem elektorskih skupština.

Najvažnije informacije o vašim biračkim pravima, o procesu izbora za nacionalne savete, o tome koji su preduslovi da učestvujete na izborima, kako da se upišete u poseban birački spisak i kako da ostvarite svoje biračko pravo predstavljamo vam u kratkom informativnom lifletu koji smo pripremili uz podršku Misije OEBS u Srbiji. 

Liflet je dostupan za preuzimanje i deljenje na 12 jezika: albanskom, bugarskom, bunjevačkom, hrvatskom, mađarskom, makedonskom, romskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom, srpskom i na vlaškom govoru.

Budite slobodni da liflet preuzmete i podelite dalje sa svima kojima bi informacije o predstojećim izborima i procedurama bile korisne – direktnim putem, preko sajtova i društvenih mreža ili na bilo koji drugi način koji smatrate adekvatnim: 

Related Posts