Ljudi na prvom mestu
Programi:
box-section-icons-big-125-x-125_0004_izbori-min
IZBORNI PROGRAM

Projekti koji se odnose na izborni program osmišljeni su tako da upotpune celokupan tok izbornog procesa. Taj proces obuhvata niz aktivnosti koje treba sprovesti kako bi jedan izborni ciklus protekao u najboljem redu. Tako su i neki od projekta koji se rade u CeSID-u podređeni ovom cilju. To su pre svega projekti koji se odnose na izmene u izbornoj legislativi koja reguliše izborni proces, organizaciju izborne kampanje u cilju povećanja izlaznosti, monitoring izbornog ciklusa, edukaciju posmatrača i birača koji učestvejuju u izbornom procesu, istraživanje medija kao i potpuna analiza izbornog procesa i izbornih procedura.

box-section-icons-big-125-x-125_0005_ko-smo-mi_-min
DOBRA UPRAVA

Bez dobre uprave nema transparentnih i odgovornih grana vlasti, kao ni nezavisnih institucija. CeSID promoviše uključenost, odgovornost i delotvornost lokalnih samouprava. Poboljšanje integriteta i efikasnosti javnih uprava jedan je od osnovnih CeSID-ovih ciljeva. CeSID se zalaže za borbu protiv korupcije i zajedničku saradnju javnih uprava sa nezavisnim telima, civilnim društvom i medijima na poboljšanju transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javnih uprava širom Srbije.

box-section-icons-big-125-x-125_0005_ko-smo-mi_-min
POLITIČKA KOMUNIKACIJA

Politička komunikacija omogućava da se politički procesi jedne države učine predmetom razmatranja i debate. Kroz političku komunikaciju građani, koji nisu neposredni učesnici u političkom procesu, dobijaju nova saznanja i informacije o funkcionisanju političkih procesa u državi i njihovih izabranih predstavnika. U procesu političke komunikacije uvek učestvuju tri strane: akteri vlasti, mediji i građani, odnosno politička javnost. Stepen njihove uključenosti u političko komuniciranje određuje i način funkcionisanja celokupne politike u jednoj zemlji.

box-section-icons-big-125-x-125_0001_istrazivanje-min
ISTRAŽIVANJA I JAVNE POLITIKE

Svoju istraživačku i analitičku delatnost CeSID je razvijao paralelno sa izvođenjem projekata iz različitih oblasti. Istraživanja koja CeSID sprovodi od velikog su značaja za funkcionisanje i razvoj celokupnog društva. Uz pomoć odabrane metodologije i instrumenata CeSID baštini raznovrsna  sociološka, politikološka, ekonomska i marketinška istraživanja, kao i analize izbornog ponašanja i izborne utakmice, političkih stavova građana i ciljnih grupa, te ponašanja tokom izbornih kampanja. Metode i tehnike koje se u istraživanjima koriste su kako kvantitativne (F2F, CAPI, CATI) tako i kvalitativne (grupne diskusije/fokus grupe, dubinski intervjui). Njima rukovode vodeći istraživači CeSID-a, ali i eksperti iz oblasti koja se istražuje.

box-section-icons-big-125-x-125_0003_edukacija-min
ODGOVORNA POLITIKA

Odgovorna politika je program koji promoviše ukazivanje na probleme političke neodgovornosti i njihovo prevazilaženje. CeSID sprovodi projekte i istraživanja u ovoj oblasti kako bi se smanjili i ograničili negativni efekti političke neodgovornosti. CeSID posebno ukazuje na značaj i ulogu koncepta društvene odgovornosti i etike u političkim procesima, kao i vršenju javnih funkcija, te služenju zajednici građana i uspostavljanju opšteg dobra. Program odgovorne politike posebno je fokusiran na borbu protiv korupcije i zagovaranje principa transparentnosti, sa posebnim skcentom na transparentnost finansiranja političkih aktivnosti.

box-section-icons-big-125-x-125_0003_edukacija-min
USAID

„Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu)” je projekat koji za cilj ima da poboljša direktan kontakt građana sa njihovim izabranim predstavnicima na nacionalnom i lokalnom nivou i da stvori priliku za diskusiju o pitanjima od javnog značaja. Na ovaj način želimo da promovišemo odgovornost i transparentnost u radu izabranih predstavnika građana.