CeSID i IPSOS: NAKON VALIDACIJE SVIH UNETIH PODATAKA IZ ZAPISNIKA SA 90 BIRAČKIH MESTA U NIŠU, OVO JE KONAČNA PROJEKCIJA REZULTATA