politicka-komunikacija-min
Politička komunikacija

Politička komunikacija omogućava da se politički procesi jedne države učine predmetom razmatranja i debate. Kroz političku komunikaciju građani, koji nisu neposredni učesnici u političkom procesu, dobijaju nova saznanja i informacije o funkcionisanju političkih procesa u državi i njihovih izabranih predstavnika. U procesu političke komunikacije uvek učestvuju tri strane: akteri vlasti, mediji i građani, odnosno politička javnost. Stepen njihove uključenosti u političko komuniciranje određuje i način funkcionisanja celokupne politike u jednoj zemlji.
Uspostavljanje direktnog kontakta između građana i njihovih izabranih predstavnika karakteristično je za demokratska društva. CeSID kroz program političke komunikacije promoviše osnaživanje veze između građana i njihovih izabranih predstavnika, što doprinosi povećanju odgovornosti izabranih predstavnika građana.

o-nama-image-icon

Aktuelni projekti:

Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu)

Trajanje projekta: 2015 – 2017
Donator: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)


Projekat ima za cilj da poboljša direktan kontakt građana sa njihovim izabranim predstavnicima na nacionalnom i lokalnom nivou i da stvori priliku za diskusiju o pitanjima od javnog značaja.

Ideja ovog projekta je da se građanima širom Srbije da mogućnost da u direktnom kontaktu sa svojim izabranim predstavnicima u državnim i lokalnim institucijama postavljaju pitanja i razgovaraju o najvažnijim pitanjima od lokalnog značaja. U našoj zemlji ne postoji praksa koja omogućva građanima da budu u direktnoj interakciji sa predstavnicima koje su izabrali na izborima.

Opšti cilj projekta je da se ostvari veća odogovornost i pouzdanost lokalnih i nacionalnih izabranih zvaničnika u Srbiji.