Kontakt

CeSID – Centar za slobodne izbore i demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija.

Kancelarija CeSID-a nalazi se u ulici Dositejeva 8, 11158 Beograd. 
Otvorena je svakog radnog dana od 10 do 17 časova.

Možete nas kontaktirati telefonom, na
+381 11 407 56 05

Ili elektronskom poštom, na

cesid@cesid.rs 

Dostupni smo i na društvenim mrežama:

Twitter: CeSIDBeograd

Facebook: CeSIDBeograd

Instagram: CeSID_Beograd

Možete se obratiti i kolegama u nekoj od naših regionalnih kancelarija.