untitled
Priručnik za organizaciju TV debata / Organising and Producing Televised Candidate Debate
izborna-reforma-u-srbiji-min
Izborna reforma u Srbiji
prirucnik
Priručnik za učešće građana u donošenju odlouka
book-cover_0009_ucenicki-parlament
Učenički parlament - prvi korak ka demokratiji
book-cover_0008_prirucnik-za-pracenje-rada-lokalne-samouprave
Priručnik za praćenje rada lokalne samouprave
book-cover_0006_preporuke-za-unapredenje-zaposljavanja-u-javnom-sektoru
Transparentno do posla - Preporuke za unapređenje zapošljavanja u javnom sektoru
book-cover_0004_korak-ga-dradanima-2007
Korak ka građanima
book-cover_0003_ekonomski-efekti-kadrovske-politike
Ekonomski efekti kadrovske politike u javnom sektoru - racionalizacija i departizacija
book-cover_0002_efikasan-opstinski-menadzer-2007
Efikasan opštinski menadžer i aktivni i informisani građani
book-cover_0001_analiza-transparentnosti-procedura-zaposljavanja-u-javnom-sektoru-2009
Analiza transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru
book-cover_0000_analiza-pravnog-i-institucionalnog-okvira-u-vezi-sa-zaposljavanjem-u-jav
Analiza pravnog i institucionalnog okvira u vezi sa zapošljavanjem u javnom sektoru
book-cover_0004_prvih-pet-godina
Prvih pet godina
book-cover_0003_resavanje-konflikata
Rešavanje konflikata
book-cover_0009_efikasan-opstinski-menadzer
Efikasan opštinski menadžer
book-cover_0007_monitoring-rada-skupstina-opstina
Monitoring rada skupština opština
book-cover_0004_finansiranje_politickih_partija
Finansiranje političkih partija
empty-book-cover
Volja građana ili izborna manipulacija
empty-book-cover
Analiza izbornih rezultata u Srbiji (decembar 1990 - oktobar 2002)
empty-book-cover
Komentari na Zakon o finansiranju političkih stranaka i predlozi za unapređenje zakonske regulative