PROJEKCIJA RASPODELE MANDATA ZA ODBORNIKE SO GRADA NOVOG SADA NA OSNOVU 100% OBRAĐENOG UZORKA