Programi

istrazivanje-i-javna-politika-min
Istraživanja i javne politike

Svoju istraživačku i analitičku delatnost CeSID je razvijao paralelno sa izvođenjem projekata iz različitih oblasti. Istraživanja koja CeSID sprovodi od velikog su značaja za funkcionisanje i razvoj celokupnog društva. Uz pomoć odabrane metodologije i instrumenata CeSID baštini raznovrsna  sociološka, politikološka, ekonomska i marketinška istraživanja, kao i analize izbornog ponašanja i izborne utakmice, političkih stavova građana i ciljnih grupa, te ponašanja tokom izbornih kampanja. Metode i tehnike koje se u istraživanjima koriste su kako kvantitativne (F2F, CAPI, CATI) tako i kvalitativne (grupne diskusije/fokus grupe, dubinski intervjui). Njima rukovode vodeći istraživači CeSID-a, ali i eksperti iz oblasti koja se istražuje.

Javne politike bave se procesima i aktivnostima rešavanja društvenih problema i svih problema koji imaju relevantnost za život građana. CeSID smatra da je multidisciplinarni pristup istraživanju i evaluaciji javnih politika od izuzetne važnosti za formulisanje održivih javnih politika. CeSID u okviru ovog programa sprovodi projekte koji su važni za politički progres, organizuje javne debate, identifikuje potencijalne prepreke društvenog napretka. Kao rezultat istraživanja, praćenja i evaluacije javnih politika, CeSID se uvek trudi da ponudi nove ideje za politike kojima je cilj rešavanje uočenih problema.

o-nama-image-icon

Aktuelni projekti:

Milenijumski razvojni ciljevi posle 2015.

Trajanje projekta: 2015 – 2017
Donator: Fondacija za otvoreno društvo

Centar za slobodne izbore i demokratiju će kao partner Fondaciji za otvoreno društvo organizovati i sprovesti kvantitativno istraživanje javnog mnjenja na temu poverenja građana Srbije u rad nezavisnih državnih institucija. Istraživanje će se fokusirati na rad sledećih institucija: Poverenik za ravnopravnost, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Državna revizorska institucija,  Agencija za borbu protiv korupcije, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Završeni projekti:

Promocija debate o socijalnoj inkluziji u Srbiji

Trajanje projekta: 2009 – 2010
Donator: Program za zapošljavanje i društvenu solidarnost (PROGRES) Evropske Unije


U okviru projekta sprovedeno je istraživanje o percepcijama i stavovima o društvenoj uključenosti i otvorenom metodu koordinacije, kao i istraživanje o socijalnoj isključenosti u Srbiji, te komparativnu studiju o politici socijalne uključenosti u Srbiji  i EU.

Matriks dobre uprave

Trajanje projekta: 2010 – 2011
Donator: USAID


U fokusu projekta nalazi se istraživanje institucija državne uprave i lokalne samouprave.

Za potrebe projekta je izrađena jedinstvena metodologija koja za cilj ima egzaktno utvrđivanje stepena razvoja upravnih organa. U fokusu istraživanja nalazili su se: efikasnost i efektivnost rada, otvorenost konkretne institucije prema građanima i zaposlenima u instituciji.