Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina: proglašene liste

*Zaključno sa: 27.10.2022. 

Nacionalni savet albanske nacionalne manjine

 1. Demokratska partija – dr sci. Nagip Arifi (15 kandidata)
 2. Partija za demokratsko delovanje – Ragmi Mustafi (15 kandidata)
 3. Pokret za demokratski progres – Šćiprim Musliu (10 kandidata)
 4. Alternativa za promene – Levent Ćazimi (15 kandidata)
 5. Demokratska partija Albanaca – DPA (9 kandidata)

Nacionalni savet aškalijske nacionalne manjine

 1. Za napredak Aškalija – Muhamet Behrami (15 kandidata)
 2. Aškalije, ali zajedno – Iljaz Ramadanović (10 kandidata)
 3. Zajedno – Đemal Demir (8 kandidata)
 4. Za pobedu Aškalija (8 kandidata)

Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine

 1. Sandžačka demokratska partija – Husein Memić (35 kandidata)
 2. Stranka pravde i pomirenja – Dr Misala Pramenković (35 kandidata)
 3. Bošnjačko jedinstvo – Dr Sulejman Ugljanin (35 kandidata)
 4. Savez za Sandžak i dobre Bošnjane (29 kandidata)
 5. Bošnjačka lista – Esad Džudžo (12 kandidata)

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine

 1. Bunjevci za Suboticu i svoja prava – Zajedno! Tamara Babić (19 kandidata)
 2. Složno za Bunjevce – Dr Suzana Kujundžić Ostojić (18 kandidata)
 3. Bunjevci Sombor – Svi u jednom kolu (10 kandidata)

Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine

 1. „To smo mi“ – Prirodni pokret (19 kandidata)
 2. Grupa birača: Koreni – Vladica Dimitrov (19 kandidata)
 3. Caribrod – Za Bugare u Srbiji (17 kandidata)

Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine

 1. Srbija za Vlahe – Zajedno možemo sve (23 kandidata)

Nacionalni savet grčke nacionalne manjine

 1. Grci zajedno (15 kandidata)

Nacionalni savet egipatske nacionalne manjine

 1. Da se i za nas zna – Emin Zejnulahu (12 kandidata)
 2. Piramida – Seladin Osman (8 kandidata)
 3. Esnaf – Kujtim Demir (5 kandidata)

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine

 1. MAGYAR ÖSSZEFOGÁS – Mađarska sloga (35 kandidata)

Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine

 1. Zajednička lista podunavskih Nemaca (15 kandidata)

Nacionalni savet poljske nacionalne manjine

 1. Svim srcem za Poljake (15 kandidata)

Nacionalni savet romske nacionalne manjine

 1. Srbija za Rome – Zajedno možemo sve (35 kandidata)
 2. Za jedinstvo Roma Srbije – Ibro Idić (24 kandidata)

Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine

 1. Rumuni zajedno – za sigurnu budućnost! (23 kandidata)
 2. Rumunska partija – Rumuni za Rumune (19 kandidata)

Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine

 1. Rusini zajedno (19 kandidata)
 2. Zajedno za Vojvodinu – Olena Papuga (7 kandidata)
 3. Rusinska budućnost (10 kandidata)
 4. Za Rusine – Željko Kovač (10 kandidata)
 5. Matica rusinska za Rusine (17 kandidata)

Nacionalni savet ruske nacionalne manjine

 1. Ruska stranka – Slobodan Nikolić (15 kandidata)
 2. Rusi u Srbiji – Milovan Ćurčić (15 kandidata)
 3. Ujedinjeni Rusi Srbije – Za rusko kulturno nasleđe (15 kandidata)
 4. Natalia Kocev – Mi smo Rusi! (15 kandidata)
 5. Jedan narod dve države (11 kandidata)

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

 1. I nasleđe i budućnost – Slovaci! (29 kandidata)
 2. Slovaci zajedno! (24 kandidata)
 3. Matica Slovačka u Srbiji (21 kandidat)

Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine

 1. Slovenci zajedno (15 kandidata)

Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine

 1. Grupa birača „Senjuk“ – Filip Pronek (15 kandidata)
 2. Kolomejka – Sremska Mitrovica (15 kandidata)

Nacionalni savet češke nacionalne manjine

 1. Česi Srbije – Prof. dr Jože Sivaček (15 kandidata)
 2. Česi – nasleđe i budućnost (15 kandidata)

Sve liste dostupne su na sajtu Republičke izborne komisije: https://www.rik.parlament.gov.rs/snm/329620 

 

Related Posts