Preporuke za unapređenje izbornog procesa

Izbori 3. aprila 2022. godine ponovo su, uprkos brojnim promenama u novim propisima usvojenim početkom 2022. godine, potvrdili neophodnost odabira i primene drugačijih ili potpuno novih rešenja u organizaciji i sprovođenju izbora i sistemske reforme izbornog zakonodavstva. CeSID je razumeo da su ove promene u propisima bile deo širih kompromisa unutar međustranačkog dijaloga (u dva navrata) ili kao napor vladajuće koalicije s ciljem izbegavanja ponovnog bojkota, ali istovremeno, CeSID je na stanovištu da su ovakve promene iscrpljene i da će nastavak ad hok proceduralnih izmena dovesti do skromnog napretka, ako ga uopšte i bude.

Od 2019. godine, urađeno je puno tehničkih, proceduralnih, ali i krupnih promena u izbornom zakonodavstvu (najviše u delu zaštite izbornog prava i uvođenju međuorgana u izbornoj administraciji) i u tom procesu su svi izborni zakoni pretrpeli manje ili veće promene. Time je promenjen duh pojedinih propisa bez javne rasprave ili sa minimalnim učešćem javnosti i bilo bi dobro da se promene „odozdo“ stopiraju i da se izborna regulativa pogleda iz „ptičje perspektive“ , čime bi se otvorila debata o sistemskim i koherentnim rešenjima. Buduće debate i promene koje proisteknu iz njih bi za svoj fokus trebalo da imaju promene koje bi u dugoročnom periodu sistemski promenile pravila igre. Istovremeno, neophodno je učiniti napore da se sva akta koja tretiraju izbornu materiju međusobno usaglase i usklade, kako ne bi dolazilo do kontradiktornih postupanja i odluka. Ovde se posebno misli na preciznije i bolje definisanje nadležnosti različitih izbornih organa, preciziranje rokova koji moraju da se ispoštuju i usaglašavanje različitih zakona, propisa, pravilnika i drugih podzakonskih akata u celokupnoj materiji koja se posredno ili neposredno odnosi na izbore.

CeSID poziva na nastavak debate o sistemskim i koherentnim promenama u izbornom zakonodavstvu. CeSID je definisao 17 dugoročnih, odnosno 31 kratkoročnu preporuku, u skladu sa najboljom svetskom praksom i iskustvom posmatranja izbora od 1997. godine. U dugoročnim preporukama, pozivamo na reformu izbornog sistema i izborne administracije, regulisanje manjinskih lista u izbornom procesu, reformu Krivičnog zakonika u oblasti krivičnih dela protiv izbornih prava, ali pozivamo i na otvaranje debate o glasanju dijaspore. U kratkoročnim preporukama, CeSID predlaže set praktičnih preporuka za unapređenje rada izborne administracije, finansiranja kampanje i pristupa medijima, rešavanja izbornih sporova i podizanja transparentnosti biračkog spiska.

Preporuke možete preuzeti na ovom linku. 

 

****

Recommendations in English are available here

 

 

Related Posts