Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina: ključne informacije

Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održaće se 13. novembra 2022. godine. 

19 nacionalnih manjina biraće svoje savete neposrednim putem (albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, ruska, slovačka, slovenačka, ukrajinska i češka), a četiri putem elektorskih skupština (goranska, makedonska, hrvatska i crnogorska).

Preduslov za ostvarenje prava glasa na ovim izborima je upis u poseban birački spisak. Poseban birački spisak pravi se za svaku nacionalnu manjinu i predstavlja listu svih pripadnika nacionalne manjine koji imaju pravo da glasaju na izborima za nacionalni savet, a upis u ovaj registar vrši se lično, odlaskom u opštinsku/gradsku upravu i popunjavanjem zahteva. Rok za upis u poseban birački spisak prema mestu prebivališta je 27. oktobar (15 dana pre izbora), nakon čega se upis vrši preko Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (do najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora).

Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak.

Korisni linkovi: 

Related Posts