U susret izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina

Četvrti ciklus izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina trebalo bi da bude raspisan početkom septembra, a održan (u skladu sa zakonom) najkasnije u drugoj polovini novembra, odnosno najkasnije 15 dana pre isteka mandata nacionalnog saveta koji je poslednji konstituisan.

Koji nas to koraci očekuju u predstojećem periodu, kako „funkcionišu“ izbori za predstavnička tela nacionalnih manjina, ko ima aktivno, a ko pasivno biračko pravo, kako izgleda procedura upisa u birača u poseban birački spisak i sve druge važne informacije o ovim izborima pogledajte u kratkom vodiču „U susret izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina„. 

Related Posts