18 avg 2016: Analiza Učešće građana u donošenju odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi

Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID (Beograd), GO-JA (Medveđa), International Human Center (Preševo) i Civilni resurs centar (Bujanovac) zajednički sprovode projekat „Podrška demokratizaciji u Preševu, Medveđi i Bujanovcu“, pod pokroviteljstvom Evropske unije u okviru EIDHR programa. Cilj projekta je jačanje demokratizacije i uključivanje ranjivih grupa u procese donošenja političkih i drugih odluka od javnog značaja u Preševu, Medveđi i Bujanovcu.

03 juna 2016: Saopštenje centra za slobodne izbore i demokratiju

U svetlu nedavno održanih izbora u Republici Srbiji, Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) poziva sve zainteresovane strane i donosioce odluka da razgovaraju o izazovima koji su pratili te izbore i preporukama za unapređenje čitavog procesa, kako bi se izbegli problemi koji se ponavljaju od izbora do izbora. Budući da sa radom kreće novi saziv Narodne skupštine i da je prepoznata želja za promenama kod većine političkih stranaka, pravo je vreme da se otvore sva važna pitanja koja prate izborni proces.