Priručnik za organizaciju izbornih TV debata

Političke izborne debate pokreću teme koje su od presudne važnosti za građane. Politički subjekti, u neposrednom razgovoru, predstavljaju svoje političke pozicije i obrazlažu političke programe čime se obogaćuje saznajna komponenta kampanje – mogućnost da građani donesu informisanu izbornu odluku. Debate podstiču razgovor o detaljima, pažljivo fokusirajući najvažnije elemente zbog vremenskog ograničenja koje postavlja moderator. Kroz debate se promoviše lična i politička odgovornost predstavnika političkih subjekata, unapređuje komunikacija s biračima i osnažuje transparentnost u njihovom radu.

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Radio-televizija Srbije (RTS) su započeli organizaciju debata „Reč na reč“ 2012. godine s primarnim ciljem da se ohrabri kultura političkog dijaloga kroz argumentovan i tematski koncipiran TV program. Debate su prihvaćene od strane publike što je praćeno značajnim rejtinzima, posebno kada su emitovane izborne debate na nacionalnom nivou. Od strane medijskih profesionalaca debate su dobile najveće ocene, a pohvaljene su i od strane Komisije za predsedničke debate iz Vašingtona kojima dugujemo zahvalnost za nesebično prenošenje znanja i iskustva.

Priručnik koji je pred Vama ima za cilj da (1) promoviše debate kao najkvalitetniji deo izbornog programa i (2) pruži osnovne informacije o organizaciji debata (svetska i naša iskustva), ukazujući na sve važne elemente u produciranju debatnog programa.

Dvojezični priručnik možete preuzeti ovde.