Debatujmo! Studentska debata „Reč na reč“

CeSID u saradnji sa Debatni klub FPN organizuje studentsku debatu „Reč na reč“. Opšte teme debate, koju će moderirati Zoran Stanojevic, biće ‘Kosovo*’ (prijem u UNESCO) i/ili pitanje nezavisnosti Katalonije, pitanje kvota za nacionalne manjine na fakultetima i legalizacija istopolnih brakova.

Nakon debate, koja će se održati u petak, 10. novembra 2017. godine, od 15:00h u Amfiteatru Fakultet političkih nauka – Univerzitet u Beogradu (Jove Ilića 165), uslediće glasanje za najbolje, ali i diskusija o značaju debata za unapređenje kulture političkog dijaloga.

CeSID će na diskusiji predstaviti i svoju najnoviju publikaciju – „Priručnik za organizaciju izbornih TV debata“, čiji su autori Zoran Stanojevic i Bojan Klačar.

Pridružite nam se na debati i na diskusiji nakon debate!