PERCEPCIJA RADA KANCELARIJA ZA KOMUNIKACIJU NARODNIH POSLANIKA SA GRAĐANIMA: ŠABAC, VRBAS, SVILAJNAC I BUJANOVAC

CeSID je od septembra do novebmra 2017. godine sproveo još četiri istraživanja javnog mnenja o percepciji rada Kancelarija za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima od strane samih građana.

Istraživanja su sprovedena u gradu Šapcu, kao i u opštinama Svilajnac, Vrbas i Bujanovac.

Ciljevi ovih istraživanja bili su:

  • utvrđivanje u kojoj meri su građani upoznati sa postojanjem i radom Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opština/gradova u uzorku;
  • utvrđivanje razloga zašto neki građani nisu čuli za Kancelariju za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opština/gradova u uzorku;
  • merenje percepcije odnosa i komunikacije između građana i izabranih predstavnika (poslanika, lokalnih odbornika);
  • utvrđivanje načina na koji se može poboljšati rad Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opština/gradova u uzorku i komunikacija između građana i izabranih predstavnika.

Ovde možete preuzeti rezultate istraživanja o svakoj pojedinačnoj Kancelariji.

Percepcija rada Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima grada Šapca

Percepcija rada Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opštine Vrbas

Percepcija rada Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opštine Svilajnac

Percepcija rada Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opštine Bujanovac