Odluka Opštinske izborne komisije u Pećincima urušava poverenje građana u izborni proces

Beograd, 22. decembar 2017. – Povodom odluke Opštinske izborne komisije u Pećincima da odbije prijavu CRTE da posmatra lokalne izbore 24. decembra, Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) napominje da se radi o veoma lošoj poruci kojom se sprečava građansko i nezavisno posmatranje izbornog procesa, posebno u kontekstu činjenice da takva odluka nije adekvatno obrazložena. To predstavlja korak unazad u odnosu na osvojenu praksu u proteklih 17 godina, kada je CeSID-u prvi put dozvoljeno da akredituje posmatračku misiju u Srbiji.

Svako onemogućavanje građanskog i nezavisnog posmatranja izbora urušava poverenje građana u izborni proces. Smatramo da opštinske i gradske izborne komisije treba da slede praksu koju je definisala Republička izborna komisija (RIK) i na svaki način olakšaju prisustvo domaćih posmatrača.