Kampanja „P(r)ozovi poslanika“

Centar za slobodne izbore i demokratiju od februara 2017. godine sprovodi kampanju „P(r)ozovi poslanika“ koja ima za cilj da promoviše odgovornost i transparentnost  u radu izabranih predstvnika građana.

Narodni poslanici imaju odgovornost prema građanima koji su ih izabrali!

Birači imaju pravo da znaju ko zastupa njihove interese u parlamentu i lokalnim skupštinama!

Zašto p(r)ozvati poslanika? Zato što :

  • Uloga izabranih predstavnika građana je da služe građanima koji su ih izabrali i da rade na rešavanju njihovih životnih problema sa kojim se svakodnevno suočavaju;
  • Političari mogu biti prozvani da dostave izveštaj o svom radu;
  • Javna slušanja služe za procenu nivoa odgovornosti izabranih predstavnika građana i omogućavaju da se sve zainteresovane strane uključe u raspravu, razmatranje i rešavanje aktuelnog pitanja koje se tiče svih u zajednici;
  • Učešće u političkom životu bi trebalo da bude lako i efikasno.

Kampanja uključuje kombinaciju različitih komunikacionih kanala, kako online tako i offline medije  (društvene mreže, YouTube kanal, video produkciju, banere, flajere, stikere, postere…) koji su pažljivo osmišljeni uz podršku komunikacionih profesionalaca.

Kampanja „P(r)ozovi poslanika“  je deo CeSID-ovog i USAID-ovog projekta „Ljudi na prvom mestu“, započetog u aprilu 2015. godine.