Radionice sa lokalnim odbornicima u: Loznici i Sremskoj Mitrovici

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) u okviru projekta „Ljudi na prvom mestu“ organizuje dve radionice sa odbornicima u  Loznici i Sremskoj Mitrovici na kojima će odbornici iz ovih gradova razgovarati sa predstavnicima CeSID-a, i to sa ciljem definisanja najvažnijih prioriteta za građane, ulozi odbornika u političkom životu zajednice i usklađivanje zajedničkih inicijativa koje bi mogle da pomognu u rešavanju lokalnih problema.

Loznica

Datum i vreme održavanja : 25. aprila 2017. godine u 12 časova

Mesto održavanja: Velika sala Skupštine grada

Učesnici: Odbornici iz Loznice i predstavnici CeSID-a

Radionicu će moderirati Boban Stojanović ( Fakultet političkih nauka, iz Beograda).

 

Sremska Mitrovica

Datum i vreme održavanja: 26. april 2017. godine u 12 časova

Mesto održavanja: Vila Bela Ruža, Ul.Stevana Sremca 89 a, Sremska Mitrovica

Učesnici: Odbornici iz Sremske Mitrovice i predstavnici CeSID-a

Radionicu će moderirati Boban Stojanović ( Fakultet političkih nauka, iz Beograda).

 

Cilj radionica je da se osnaži veza između odbornika i građana, podigne svest o značaju i ulozi odbornika, ukaže na buduće pravce u komunikaciji odbornika sa građanima i promoviše partnerstvo između izabranih predstavnika i udruženja građana.

Radionice sa odbornicima  su deo CeSID-ovog i USAID-ovog projekta „Ljudi na prvom mestu“, započetog u aprilu 2015. godine.