Priručnik za učešće građana u donošenju odluka u Preševu, Bujanovcu i Medveđi

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) zajedno sa svojim partnerima Go-Ja ( Medveđa), IHC (Preševo) i CRC (Bujanovac) sprovodi projekat  „Podrška demokratizacije u Preševu, Bujanovcu i Medveđi“,  koji je pod pokroviteljstvom Evropske Unije.

Cilj projekta je jačanje demokratizacije i uključivanje ranjivih grupa (mladih, žena) u procese donošenja političkih i drugih odluka od javnog značaja u Preševu, Medveđi i Bujanovcu.

„Priručnik za učešće građana u donošenju odluka u Preševu, Bujanovcu i Medveđi “ predstavlja kratku publikaciju koja svim zainteresovanim građanima može da posluži kao polazna tačka koja može da im pomogne da se što bolje upoznaju sa svim načinima na koje mogu da učestvuju u procesu donošenja odluka u svojim opštinama, ali i oblicima građanskog učešća u donošenju važnih političkih odluka.

Priručnik sadrži spiskove svih mesnih zajednica sa teritorija opština Preševa, Bujanovca i Medveđe, kojima građani mogu da se obrate ukoliko imaju neki problem koji žele da reše.

Priručnik možete preuzeti ovde:

Priručnik za učešće građana u donošenju odluka