Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina: proglašene liste

*Zaključno sa: 23.09.2022.

Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine

 1. Sandžačka demokratska partija – Husein Memić (35 kandidata)
 2. Stranka pravde i pomirenja – Dr Misala Pramenković (35 kandidata)
 3. Bošnjačko jedinstvo – Dr Sulejman Ugljanin (35 kandidata)

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine

 1. Bunjevci za Suboticu i svoja prava – Zajedno! Tamara Babić (19 kandidata)
 2. Složno za Bunjevce – Dr Suzana Kujundžić Ostojić (18 kandidata)

Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine

 1. Srbija za Vlahe – Zajedno možemo sve (23 kandidata)

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine

 1. MAGYAR ÖSSZEFOGÁS – Mađarska sloga (35 kandidata)

Nacionalni savet poljske nacionalne manjine

 1. Svim srcem za Poljake (15 kandidata)

Nacionalni savet romske nacionalne manjine

 1. Srbija za Rome – Zajedno možemo sve (35 kandidata)

Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine

 1. Rusini zajedno (19 kandidata)
 2. Zajedno za Vojvodinu – Olena Papuga (7 kandidata)
 3. Rusinska budućnost (10 kandidata)

Nacionalni savet ruske nacionalne manjine

 1. Ruska stranka – Slobodan Nikolić (15 kandidata)
 2. Rusi u Srbiji – Milovan Ćurčić (15 kandidata)

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

 1. I nasleđe i budućnost – Slovaci! (29 kandidata)
 2. Slovaci zajedno! (24 kandidata)
 3. Matica Slovačka u Srbiji (21 kandidat)

 

Sve liste dostupne su na sajtu Republičke izborne komisije: https://www.rik.parlament.gov.rs/dokumenta/41985/document-type-2/election-round-0/additional-document-1/municipality-id-0/election-station-0/order-2/sort-1

 

Related Posts