Kako da proverite da li ste evidentirani da ste glasali u izvodu iz biračkog spiska?

Ako vas zanima da li ste u izvodu iz biračkog spiska evidentirani da li ste glasali ili ne, to možete uraditi na sledeći način.

Potrebno je da RIK-u dostavite popunjen obrazac Obrazac 3-1 koji možete preuzeti sa sajta RIK (https://bit.ly/3rlYfQx) ili iz ovog teksta (na kraju) i da uz njega priložite kopiju lične karte. Popunjen obrazac možete poslati poštom ili predati lično na pisarnicu RIK-a, ili podneti na sajtu RIK-a.

Osim informacije da li ste glasali ili ne, možete tražiti i uvid u izvod iz biračkog spiska. Tada popunjavete Obrazac 3-2 koji možete preuzeti sa sajta RIK (https://bit.ly/3rlYfQx) ili iz ovog teksta (na kraju).

RIK ima rok od 30 dana da vas pismenim putem obavesti o nalazu, a ako je broj pristiglih zahteva preveliki, rok se može produžiti za još 60 dana. Ovo je propisano Uputstvom koje se nalazi na sajtu RIK i u nastavku ovog teksta, u kome možete pronaći sve dodatne informacije.

Obrazac 3-1: obrazac-12-z-1-1

Obrazac 3-2: obrazac-12-z-2

Uputstvo: 12-uputstvo-za-dobijanje-informacije-1