Nalazi o toku glasanja

22:00h 
Naši mobilni timovi posetili su u toku dana 376 glasačkih mesta u 23 opštine/grada.
Prikupili smo podatke o nepravilnostima i kvalitetu dana za glasanje, a zbog limitirane posmatračke misije uslovljene pandemijom, nismo prikupljali podatke o izlaznosti i rezultatu referenduma.
Preliminarnu ocenu možete očekivati tokom sutrašnjeg dana na našim mrežama i na sajtu, a konačni izveštaj po završetku svih izbornih radnji.
 ____________________________________________________________
19:00h 
Mobilni timovi obišli su do sada 320 glasačkih mesta.
Osim nepravilnosti koje se ponavljaju tokom čitavog dana (javno glasanje, lošija organizacija glasanja, nisko poštovanje mera zaštite od Covid-19), uočeno je i vođenje paralelne evidencije glasača na GM 52 u Kragujevcu.
Lošijoj organizaciji glasanja značajno doprinosi i činjenica da deo članova glasačkih odbora nije sve vreme prisutan na glasačkom mestu.
viber_image_2022-01-16_18-29-03-199
 ____________________________________________________________
16:00h
Naši posmatrači obišli su do sada 260 glasačkih mesta u 23 opštine/grada.
Nastavlja se uočavanje prethodno navedenih nepravilnosti, među kojima su najučestalije:
– loša organizacija rada glasačkih odbora;
– porodično i javno glasanje na više glasačkih mesta;
– nepoštovanje mera zaštite od Covid-19.

Na jednom glasačkom mestu u Smederevu dogodio se kratki incident zbog alkoholisanog stanja jednog birača, ali nije došlo do prekida glasanja.

Proveravali smo i koliko su glasačka mesta pristupačna osobama sa invaliditetom:

invaliditet

 ____________________________________________________________
15:00h
Prema podacima koje su naši posmatrači prikupili od potkomisija, ovako je izgledala izlaznost u nekim većim gradovima u 14h:
viber_image_2022-01-16_15-22-49-771
 ____________________________________________________________
13:00h
Dosadašnji nalazi naših mobilnih timova pokazuju da glasanje i dalje protiče mirno, bez krupnih incidenata. Ponavljaju se prethodno uočene nepravilnosti:
– proceduralne greške u radu glasačkih odbora i loša organizacija glasačkih mesta;
– porodično i javno glasanje na više glasačkih mesta;
– nepoštovanje mera zaštite od Covid-19;
– upotreba mobilnih telefona za snimanje/slikanje procesa glasanja;
Uočeno je i ugrožavanje tajnosti glasanja na biračkom mestu 50 u Smederevu, gde paravani za glasanje nisu adekvatno postavljeni.
Na 190 glasačkih mesta koja su naši posmatrači obišli, na 41% se ne poštuje razmak između članova glasačkog odbora i birača, 18% članova glasačkog odbora ne nosi maske, kao i 9% birača.
 ____________________________________________________________
10:00h
Prva 3 sata glasanja protiču mirno, uz uočene nepravilnosti:
– proceduralne greške u radu glasačkih odbora;
– nepoštovanje mera zaštite od Covid-19;
– javno i porodično glasanje;
– vođenje paralelne evidencije glasača na glasačkom mestu broj 17 u Zrenjaninu.
Izveštavaćemo vas o nalazima tokom celog dana.