Preliminarna ocena referenduma / Preliminary statement on referendum

Na osnovu podataka o kvalitetu referendumskog dana prikupljenih od mobilnih timova koji su obišli 376 glasačkih mesta u 23 lokalne samouprave, CeSID objavljuje preliminarnu ocenu referenduma. 

CeSID-ova posmatračka misija pripremiće detaljnu i potpunu ocenu kvaliteta celokupnog referendumskog procesa nakon završetka svih izbornih radnji, odnosno nakon analize procesa zaštite izbornog prava.

Dokument je dostupan za preuzimanje ovde.

__________________________________

 

Based on data on the quality of the referendum day collected from mobile teams that visited 376 voting stations in 23 local self-governments, CeSID publishes a preliminary statement on the referendum.

CeSID’s observation mission will prepare a detailed and complete assessment of the quality of the entire referendum process after the completion of all election activities, i.e., after the analysis of the process of voting dispute resolution.

The statement is available here.