Ka većoj odgovornosti institucija u procesu davanja sagasnosti pri zapošljavanju javnih funkcionera

Trajanje: 2015 – 2017

Partneri: Agencija za borbu protiv korupcije

Opis projekta:

Opšti cilj projekta je jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti organa javne vlasti u procesu davanja saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po prestanku javne funkcije, sa ciljem borbe protiv korupcije.

Na osnovu analize dosadašnje prakse Agencije za borbu protiv korupcije u oblasti davanja saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa ili poslovne saradnje funkcionerima po prestanku javne funkcije, kao i na osnovu istraživanja o efikasnosti i ažurnosti četiri izabrana ministarstva (finansija, zdravlja, privrede i prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) u pogledu davanja saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa ili poslovne saradnje funkcionerima po prestanku javne funkcije, kreiraće se metodologija za praćenje ispunjenosti obaveza javnih funkcionera i organa javne vlasti.                                 

Po završetku projekta i realizaciji svih projektnih aktivnosti stvariće se uslovi za efikasnije ostvarivanje nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije u pogledu primene člana 38 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

 

PROJEKTNE PUBLIKACIJE:

Analiza dosadašnje prakse Agencije za borbu protiv korupcije u oblasti davanja saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa ili poslovne saradnje funkcionerima po prestanku javne funkcije i publikacija  Ka većoj odgovornosti institucija u procesu davanja saglasnosti pri zapošljavanju javnih funkcionera izrađene su u okviru projekta Ka većoj odgovornosti institucija u procesu davanja saglasnosti pri zapošljavanju javnih funkcionera, koji uz podršku Agencije za borbu protiv korupcije sprovodi Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID).

Analiza dosadašnje prakse je imala za cilj da javnosti da na uvid dosadašnju praksu Agencije za borbu protiv korupcije u oblasti davanja saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa ili poslovne saradnje funkcionerima po prestanku javne funkcije.

Publikacija  Ka većoj odgovornosti institucija u procesu davanja saglasnosti pri zapošljavanju javnih funkcionera sadrži analizu dobijenih rezultata na osnovu istraživanja koja su sprovedena u saradnji sa četiri odabrana ministarstva, kao i rezultate istraživanja sa bivšim javnim funkcionerima. Pored analize, publikacija sadrži i preporuke čija bi primena doprinela unapređenje procesa koji u praksi dovodi do različitih problema.