Finalni izveštaj o kvalitetu izbornog procesa

Pred Vama se nalazi konačni izveštaj o izbornom procesu koji je pripremila CeSID-ova posmatračka misija, na osnovu dugoročnog praćenja rada institucija nadležnih za sprovođenje i kontrolu izbornog procesa, analize medijskog okruženja kao i na osnovu kratkoročnog posmatranja izbornog dana na reprezentativnom uzorku od 500 biračkih mesta.

Uz detaljnu i potpunu ocenu kvaliteta celokupnog izbornog procesa, CeSID je pripremio i detaljne kratkoročne i dugoročne preporuke u oblastima izborne administracije, kandidovanja izbornih listi, finansiranja kampanja, pristupa medijima, biračkog spiska, zaštite biračkog prava, dijaspore i izbornog sistema.

Ovaj izveštaj nastao je kao jedan od rezultata projekta „Dijalog o izborima: Poboljšanjem izbornih uslova do kvalitetnijeg izbornog procesa u Srbiji“ koji je CeSID sproveo u partnerstvu sa Fondacijom za otvoreno društvo.

Izveštaj je dostupan za preuzimanje klikom na ovaj link.