Građani i mediji: konzumacija, navike i medijska pismenost

Istraživanje javnog mnjenja, koje su realizovali CeSID i Propulsion uz podršku USAID Srbija, sprovedeno je u periodu između 10. i 28. novembra 2019. godine na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije.
Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1.147 punoletnih građana Srbije. Kao istraživački instrument je korišćen upitnik od 104 pitanja. Intervjuisanje građana je sprovedeno tehnikom „licem u lice“, direktnim kontaktom sa ispitanikom.

Istraživanje je sprovedeno u okviru programa „Inicijativa za novu digitalnu i medijsku pismenost” čiji je cilj da unapredi veštine građana i građanki Srbije da se snalaze u složenom informativnom i informacijskom prostoru, da zahtevaju kvalitetne sadržaje i na taj način efikasnije učestvuju u modernom ekonomskom, društvenom i političkom životu. Program se realizuje u periodu od 2019. do 2023. godine.

Izveštaj možete preuzeti klikom na ovaj link.

*Izrada ove publikacije omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.