Finalne preporuke za unapređenje izbornog procesa / Final recommendations for improving the electoral process

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je objavio finalne preporuke posmatračke misije za parlamentarne izbore 2020 u kojima ukazuje na neophodnost pokretanja javne debate o podizanju poverenja u izborni proces i njegovog sveobuhvatnog unapređenja.

Imajući u vidu specifičnosti nedavno održanih izbora, ali i nalaze i zaključke iz ranijih izbornih ciklusa, CeSID je definisao set preporuka čija bi implementacija doprinela poboljšanju kvaliteta izbornog procesa. Preporuke predstavljaju nastavak kontinuiranih CeSID-ovih napora da utiče na izmene izbornog zakonodavstva, započetih 2005. godine.

Kratkoročno, između ostalog, CeSID predlaže: 1) omogućavanje RIK-u pokretanje postupaka po službenoj dužnosti u cilju zaštite izbornog prava, 2) revidiranje i standardizovanje obuka za članove biračkih odbora, 3) omogućavanje građanima da potpisima podrže više od jedne izborne liste uz mogućnost elektronske provere, 4) obezbeđivanje kontrole zakonitosti potpisa kojima se podržava izborna lista, 5) ukidanje prikupljanja potpisa u kampanji za one političke organizacije koje su prikupile 10.000 neophodnih potpisa u sklopu registracije političke organizacije, 6) uvođenje periodičnog izveštavanja o finansiranju kampanje kao i tripartitnu verifikaciju troškova političkog oglašavanja, 7) zabranu vođenja paralelnih evidencija na biračkom mestu od strane članova biračkog odbora kao i 8) pokretanje institucionalnih mehanizama u cilju izmena i dopuna Krivičnog zakonika u oblasti krivičnih dela u izbornom pravu.

Dugoročno, CeSID predlaže reformu izbornog sistema u pravcu personalizovanog proporcionalnog sistema čime bi se umanjili efekti partokratije i manjka političke odgovornosti i reformu izborne administracije, u pravcu pravljenja nezavisnog izbornog tela (Državne izborne komisije), sa sopstvenim budžetom i proširenim nadležnostima. CeSID predlaže i razdvajanje lokalnih od nacionalnih izbora kao i otvaranje debate o uvođenju elektronskog glasanja za dijasporu.

Dosadašnje iskustvo praćenja izbornog procesa sugeriše nam da postoje brojni problemi i izazovi sa kojima se suočavaju nadležne institucije i izborni učesnici. U tom smislu, ukoliko ne dođe do nekih značajnijih promena, za očekivati je da će se ovi propusti ponavljati i u budućnosti.

CeSID je pratio rad izborne administracije, medija i nadležnih institucija za sprovođenje izbora, kao i izborni dan na reprezentativnom uzorku od 500 biračkih mesta. CeSID je članica Globalne i Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora – GNDEM i ENEMO.

Preporuke su dostupne na srpskom i na engleskom jeziku na ovom linku.