Potrebe i navike medijske publike u Srbiji

U okviru IREX SMS projekta, CeSID je tokom februara i marta 2019. godine sproveo istraživanje o potrebama i navikama medijske publike u Srbiji.

Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1.500 ispitanika, starosti od 15 do 65 godina, na osnovu upitnika od 102 pitanja.

Najvažniji nalazi, koji su predstavljeni na #MediaTalks događaju tokom juna 2019. godine, dostupni su za preuzimanje klikom na ovaj link.