Percepcija građana o borbi protiv korupcije u Srbiji

U okviru USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast (GAI), CeSID je u periodu između 08. i 22. novembra 2019. godine sproveo istraživanje o percepciji građana o borbi protiv korupcije u Srbiji.

Istraživanje je sprovedeno na osnovu upitnika od 116 pitanja, tehnikom lice u lice u okviru domaćinstva, na slučajnom, reprezentativnom uzorku od 1.179 punoletnih građana Srbije.

Ključni nalazi iz istraživanja dostupni su za preuzimanje na ovom linku.