Istraživanje – biznisi, mediji, javna uprava i influenseri, 2019

Istraživanje je sprovedeno tokom 2019. godine, u okviru programa Inicijativa za novu digitalnu i medijsku pismenost.

Celokupan izveštaj dostupan je ovde.

 

Opis uzorka:

*U istraživanju koje je sprovedeno među predstavnicima medijima učestvovalo je ukupno 50 ispitanika, od čega je 27 predstavnika tradicionalnih medija (TV, radio, štampa), a 22 predstavnika digitalnih medija (portali, mediji sa onlajn platformom). Istraživanje je sprovedeno putem interneta, na osnovu upitnika koji je sadržao 47 pitanja.

*U istraživanju je učestvovalo 51 predstavnik različitih institucija javne uprave sa teritorije Srbije (jedinice lokalne samouprave, ministarstva, vladine kancelarije, javna preduzeća i agencije). Ukupno devet ispitanika dolazi iz agencija, četiri iz javnih preduzeća, po pet iz
ministarstava i vladinih kancelarija. Polovina ispitanika, njih 26 je iz jedinica lokalne samouprave.
Istraživanje je sprovedeno putem interneta, na osnovu upitnika koji je sadržao 39 pitanja.

*Istraživanje je obuhvatilo ukupno 100 predstavnika kompanija iz Srbije. Od ukupnog broja 55% su žene, dok je 45% muškaraca.
Istraživanje je sprovedeno putem interneta, na osnovu upitnika koji je sadržao 58 pitanja.

*U istraživanju koje je sprovedeno među predstavnicima influensera učestvovalo je ukupno 50 ispitanika. Istraživanje je sprovedeno putem interneta, na osnovu upitnika koji je sadržao 65 pitanja.

 

Izrada ove publikacije omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.