Istraživanje – građani i mediji: konzumacija, navike i medijska pismenost, 2019

Istraživanje javnog mnjenja, koje su realizovali CeSID i Propulsion uz podršku USAID Srbija, sprovedeno je u periodu između 10. i 28. novembra 2019. godine na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije.
Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1.147 punoletna građana Srbije.
Kao istraživački instrument je korišćen upitnik formiran u saradnji sa klijentom, koji se sastojao od 104 pitanja. Intervjuisanje građana je sprovedeno tehnikom „licem u lice“, direktnim kontaktom sa ispitanikom.

Celokupan izveštaj dostupan je za preuzimanje ovde.