Istraživanje – studenti i nastavnici visokoškolskih ustanova, 2019

Istraživanje javnog mnjenja, koje su realizovali Centar za slobodne izbore i demokratiju i Propulsion, sprovedeno je u periodu između 10. i 28. novembra 2019. godine.
Istraživanje je sprovedeno na prigodnom uzorku od 52 studenta/studentkinje starosti od 19 do 28 godina, sa narednih visokoškolskih ustanova: Fakultet političkih nauka, Filozofski fakultet, Filološki fakultet, Fakultet organizacionih nauka i Fakultet za medije i komunikaciju. Ispitanici pohađaju različite stepene studija od osnovnih studija, preko master studija, pa sve do doktoranata.

Kao istraživački instrument je korišćen upitnik formiran u saradnji sa klijentom, koji se sastojao od 17 pitanja, kako za studente, tako i za nastavnike visokoškolskih ustanova.
Intervjuisanje studenata je sprovedeno tehnikom „licem u lice“, direktnim kontaktom sa ispitanikom. Izabrani profesori su istraživački instrument upitnik dobili putem elektronske pošte (na linku) i isti su online popunili.

Celokupan izveštaj dostupan je ovde.