NEOPHODNO ZAPOČETI DEBATU O UNAPREĐENJU IZBORNOG PROCESA

Beograd, 5. april 2018. – Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je objavio finalni izveštaj sa posmatračke misije za izbore za Skupštinu grada Beograda u kome je analizirao izborni proces i ukazao na neophodnost pokretanja javne debate o podizanju poverenja u izborni proces i njegovog sveobuhvatnog unapređenja u skladu sa preporukama domaćih i stranih posmatrača.

CeSID ističe da je neophodno doneti kratkoročne mere koje bi unapredile integritet izbora – sveobuhvatna edukacija izborne administracije, unapređivanje propisa u pogledu rokova i kvaliteta finansijskog izveštavanja kao i rokova za objavljivanje izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije, sistematsko praćenje medija od strane REM-a i aktivnosti državnih funkcionera, kao i objavljivanje skeniranih zapisnika sa biračkih mesta i izlaganje na uvid javnosti preliminarnog biračkog spiska. Dugoročno je neophodno sprovesti sveobuhvatnu izbornu reformu koja bi obuhvatila celovite promene u izbornoj administraciji, sa promenom ovlašćenja za centralna izborna tela i dodavanja mogućnosti za ex officio ovlašćenjakao i podizanje kapaciteta službi koje su nadležne za vođenje biračkog spiska.

U izveštaju se navodi da se brojne nepravilnosti ponavljaju od izbora do izbora – nedovoljno transparentan rad izborne administracije, nedostatak sistematskih obuka za biračke odbore, pasivna uloga REM-a i izostanak medijskog monitoringa, funkcionerska kampanja i paralelno vođenje evidencije birača na biračkim mestima.

Poštovana su osnovna građanska prava ali uz postojanje određene neravnopravnosti izbornih učesnika koja je generisana, prevashodno, mešanjem gradskih i stranačkih pozicija kandidata vladajuće koalicije što je dovelo i do disbalansa u medijskoj prezentaciji političkih subjekata. Podaci iz CeSID-ovog uzorka ne pokazuju odstupanja od zvaničnih podataka, pa nije moguće govoriti o tome da su dešavanja na biračkim mestima i eventualne zloupotrebe uticale i na krajnji ishod.

Dosadašnje iskustvo praćenja izbornog procesa sugeriše nam da postoje brojni problemi i izazovi sa kojima se suočavaju nadležne institucije i izborni učesnici. U tom smislu, ukoliko ne dođe do nekih značajnijih promena, za očekivati je da će se ovi propusti ponavljati i u budućnosti.

CeSID je pratio izborni dan na slučajnom i reprezentativnom uzorku od 300 biračkih mesta. CeSID je članica Globalne i  Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora – GNDEM i ENEMO.