Izborne ponude izbornih učesnika: šta su nam obećavali?

CeSID je u tokom kampanje za izbore za odbornike Skupštine grada Beograda sproveo istraživanje sa ciljem analize ponude izbornih učesnika. Istraživanje je sprovedeno u dve faze: (1) analiza izbornih ponuda (programa / izbornih platformi) i (2) dubinski intervjui sa predstavnicima političkih organizacija.

Imajući u vidu dobijene nalaze iz javnomnenjskih istraživanja, kao prioritete građana i političkih organizacija, izdvojili smo četiri veliki grupe tema, koje su bile predmet istraživanja:
1) ekonomija i životni standard;
2) bezbednost i sigurnost;
3) borba protiv korupcije;
4) gradske politike (prioriteti i problemi).

Sumirajući sve prikupljene podatke, izdvajamo nekoliko najvažnijih nalaza:
* Liste su se potrudile da izađu sa brojnim i sadržajnim predlozima gradskih politika
* Šest od osam lista je to uradilo kroz konkretan program / platformu, sa izuzetkom SRS i SPS koje takav dokument nisu pripremale.
* Sve liste su kroz izjave lidera ili kandidata komunicirale mnogo više tema od onoga što je oficijelno (kroz programe) proklamovano.
* Kampanja je sve vreme proticala na dva nivoa: prvi, istaknutiji u izbornim blokovima, gde se komuniciraju gradske teme / politike i, drugi (u široj medijskoj slici), u kome se prelamaju krupnije političke agende i koje se komuniciraju
kroz dihotomiju vlast – opozicija.
* Formiran je borbeni narativ (bitka, borba, oslobođenje), neretko se ona druga strana videla kao neprijateljska – i to je vidljivo čak i na lokalnim (gradskim) temama.
* Brojni predlozi, a to je posebno vidljivo u socijalnoj politici, koketiraju sa populizmom i demagogijom.

Istraživanje možete preuzeti ovde.