Konkurs za stručno osposobljavanje

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) raspisuje konkurs za stručno osposobljavanje za poziciju projektnog koordinatora.

Konkurs je namenjen nezaposlenim licima sa završenim fakultetom iz oblasti društveno-humanističkih nauka, sa ciljem sticanja radnog iskustva.

Nakon stručnog osposobljavanja, u trajanju od 12 meseci, polagaće se pripravnički ispit.

Ukoliko želite da se prijavite na konkurs, uslovi koji kadidati/kinje moraju da zadovolje su:

  • Prijavljen/a na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposleno lice
  • Kandidat/kinja poseduje diplomu fakulteta iz oblasti društveno-humanističkih nauka (može biti i student/kinja master studija)
  • Kandidat/kinja nije korisnik/ca stipendije
  • Znanje engleskog jezika (B2 i više)

Po zatvaranju konkursa i razmatranju prispelih prijava, biće napravljen uži izbor kandidata/kinja, koji će biti pozvani na intervju.

Svi zainteresovani kandidati/kinje svoj CV mogu poslati do  ponedeljka (19.mart) na adresu cesid@cesid.rs