Saopštenje: CeSID neće posmatrati ponovljeno glasanje

 

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) saopštava da neće biti u mogućnosti da posmatra ponovljeno glasanje na 234 biračka mesta u sredu, 1. jula 2020. godine.

Uprkos našoj najboljoj volji, nisu se stekli uslovi da adekvatno posmatramo izborni dan iz dva razloga.

Najpre, došlo je do pogoršavanja epidemiološke situacije, a posebno u pojedinim opštinama i gradovima u kojima je između dva glasanja uvedena i vanredna situacija. Svesni složenosti situacije u kojoj se nalazimo verujemo da je smanjivanje zdravstvenog rizika najvažniji cilj kome treba da stremimo.

Osim zdravstvene situacije, posmatranje ponovljenog glasanja je dodatno usložnjeno činjenicom da posmatračke misije nemaju pravo na doakreditaciju posmatrača čime smo limitirani u pokrivanju svih biračkih mesta na kojima dolazi do ponavljanja glasanja. Prvobitno selektovani i obučeni posmatrači CeSID-a su pokrivali reprezentativni uzorak i bili su akreditovani na jedinici lokalne samouprave. Ponovljeno glasanje se očekivano odvija u jedinicima lokalne samouprave koje nisu obuhvaćene uzorkom, pa je nemoguće da sa postojećim akreditacijama pokrijemo svih 234 biračka mesta, što bi jedino imalo smisla za izvođenje kredibilnih podataka o kvalitetu izbornog procesa.

Pozivamo sve aktere da u sredu, 1. jula budu odgovorni i organizuju izborni proces sa što manje rizika po javno zdravlje. Ujedno, pozivamo sve aktere izbornog procesa da poštuju propisana pravila i učine sve da ponovljeno glasanje bude slobodno i pošteno.