Preliminarni izveštaj CeSID-ove posmatračke misije

Pred Vama se nalazi preliminarni izveštaj o izbornom procesu koji je pripremila CeSID-ova posmatračka misija, na osnovu dugoročnog praćenja rada institucija nadležnih za sprovođenje i kontrolu izbornog procesa, analize medijskog okruženja kao i na osnovu kratkoročnog posmatranja izbornog dana na reprezentativnom uzorku od 500 biračkih mesta.

CeSID-ova posmatračka misija pripremiće detaljnu i potpunu ocenu kvaliteta celokupnog izbornog procesa nakon završetka svih izbornih radnji, odnosno nakon analize procesa zaštite izbornog prava.

Ovaj izveštaj nastao je kao jedan od rezultata projekta „Dijalog o izborima: Poboljšanjem izbornih uslova do kvalitetnijeg izbornog procesa u Srbiji“ koji CeSID sprovodi u partnerstvu sa Fondacijom za otvoreno društvo.

Izveštaj je dostupan za preuzimanje klikom na ovaj link. 

 

***Preliminary report in English is available here.