Izborna pravda u Srbiji

Rešavanje izbornih sporova pripada najosetljivijim fazama u izbornom procesu i od presudnog je značaja za integritet izbora. Istovremeno, ono često nije bilo na vrhu interesovanja najšire javnosti u Srbiji, kako zbog svoje „nekomunikativnosti“ jer se radi o uskoj i ekspertskoj oblasti, tako i zbog (pre) naglašenog interesovanja za neke druge teme, prevashodno za ulogu medija i za organizaciju izbornog dana. Tako je rešavanje izbornih sporova neretko bila tema namenjena uskom krugu pravnika ili dobrih poznavalaca izbornog procesa. Ova oblast dodatno dobija na značaju imajući u vidu širi kontekst u kome se održavaju izbori u Srbiji: najpre, Srbija i dalje nije izgradila stabilne procedure i institucije u izbornom procesu (Srbija tek dvadesetak godina može da svedoči bazično normalizovanom izbornom procesu uz snažne crte tradicionalne političke kulture gajene za vreme političkog monizma u socijalističkoj Jugoslaviji) i, drugo, u osnovi pravnog okvira izbora se i dalje nalazi snažan uticaj političkih stranaka i organizacija (posebno u izbornoj administraciji) čime se otežava sticanje poverenje građana u izbore i izborni proces u celini.

Zato je osnovna ideja ove studije ukazivanje na važnost rešavanja izbornih sporova kao vitalnog stuba u izbornom procesu i, još specifičnije, produbljivanje znanja o ovoj oblasti, upoznavanje građana s mehanizmima zaštite, podizanje kapaciteta političkih stranaka i organizacija kao i ukazivanje na prioritetne oblasti za buduće strateške i praktične intervencije. Zato je istraživački pristup morao da uvaži realnost i iskombinuje nekoliko različitih tehnika, od detaljne pravne analize, preko istraživanja javnog mnjenja i ispitivanja stavova zainteresovanih strana (pravnici, eksperti i predstavnici političkih stranaka) do konsultacija s pravnim ekspertima.

Studija je dostupna za preuzimanje ovde.

For English version of the Study, click here.