Na koje načine možete p(r)ozvati poslanika?

Jedan od ciljeva kampanje „P(r)ozovi poslanika“ koju CeSID sprovodi u okviru projekta „Ljudi na
prvom mestu“, u partnerstvu sa NDI i uz pomoć i podršku USAID Serbia, jeste osnaživanje veze između
građana i izabranih predstavnika građana.
Sa poslanicima iz vaše opštine/grada/regiona možete komunicirati korišćenjem sledećih
mehanizama:

1. Javna slušanja
Odbori Narodne skupštine mogu da organizuju javna slušanja radi pribavljanja informacija, odnosno
stručnih mišljenja o predlogu akta koji je u skupštinskoj proceduri, razjašnjenja pojedinih rešenja iz
predloženog ili važećeg akta, razjašnjenja pitanja značajnih za pripremu predloga akta, ili drugog
pitanja koje je u nadležnosti odbora, kao i radi praćenja sprovođenja i primene zakona, odnosno
ostvarivanja kontrolne funkcije Narodne skupštine.
U javnim slušanjima mogu učestvovati sva zainteresovana lica, uključujući tu i građane, nevladine
organizacije, stručnjake i eksperte iz različitih oblasti i tako dalje.
Na sajtu Narodne skupštine mogu se pronaći arhive javnih slušanja održanih u prethodnom periodu,
kao i prenosi tekućih javnih slušanja. Ovde se nalazi i direktna forma za obraćanje odborima Narodne
skupštine, gde možete postaviti sva pitanja i dobiti odgovore. Pogledajte:
http://www.parlament.gov.rs/aktivnosti/narodna-skupstina/radna-tela/javna-slusanja.3012.html

2. Sednice van sedišta Narodne skupštine
Radna tela Skupštine mogu da održavaju sednice i van sedišta Narodne skupštine. Ovaj institut
podrazumeva da poslanici preko radnih tela organizuju zasedanja „na lokalu“, gde se mogu direktno i
lično upoznati sa problemima građana i njihovim potrebama.
Poslanike možete pozvati da organizuju ove sednice preko sajta Narodne skupštine i kontaktiranjem
nadležnih radnih tela.

3. Pisanje inicijativa, peticija, predstavki i predloga
Pravo na podnošenje inicijativa, peticija, predstavki i predloga garantuje vam Ustav Repubike Srbije,
kao i Zakon o narodnoj skupštini, koji nalaže da poslanici razmatraju inicijative, peticije, predstavke i
predloge koji su im upućeni. Nakon razmatranja ovih predloga, nadležni odbor Narodne skupštine
obavestiće vas o rezultatima i odlukama.
Na sajtu Narodne skupštine nalazi se obrazac koji koristite da biste se obratili nadležnom odboru, kao i spisak svih odbora sa
imenima sekretara odbora i njihovim mejl adresama.

4. Posete skupštini i dani otvorenih vrata
Ukoliko želite da se bliže upoznate sa radom Narodne skupštine, možete koristititi i mehanizam poseta
Skupštini, odnosno Dan otvorenih vrata. Na raspolaganju su vam i virtuelne posete, kao i edukativni
centar, gde se možete upoznati sa načinom na koji radi Narodna skupština, kakve su obaveze i dužnosti
poslanika i tako dalje.
Pogledajte više na: http://www.parlament.gov.rs/gra%C4%91ani/edukativni-centar.1100.html

5. Pitajte poslanika
Kontakt sa poslanicima možete ostvariti i putem interneta, odnosno korišćenjem direktne forme za
postavljanje pitanja poslaniku (ime i prezime poslanika birate iz liste koja se nalazi na stranici)
http://www.parlament.gov.rs/gra%C4%91ani/pitajte/pitajte-narodne-poslanike.1096.html
Takođe, na stranici Narodne skupštine možete pretraživati poslanike po imenu i prezimenu, mestu
prebivališta (na ovaj način možete videti koji poslanik predstavlja vašu opštinu, grad ili region),
političkoj stranci, poslaničkoj grupi i drugim kriterijumima. Ovde možete videti i druge informacije
o poslanicima, kao i prečicu za postavljanje pitanja svakome od njih.

6. Poslaničke kancelarije
CeSID je, u sklopu projekta „Ljudi na prvom mestu“, a uz podršku USAID-a, otvorio 12 poslaničkih
kancelarija u sledećim gradovima/opštinama: Užice, Savski venac, Stara Pazova, Kragujevac,
Zrenjanin, Svilajnac, Vrbas, Bujanovac, Trstenik, Valjevo, Rakovica i Šabac.
Ove kancelarije otvorene su sa ciljem uspostavljanja i podizanja nivoa direktne komunikacije između
građana i narodnih poslanika. Kako biste iskoristili mehanizam poslaničkih kancelarija i stupili u
direktni kontakt sa narodnim poslanikom iz vašeg okruženja, potrebno je da kontaktirate asistente
koji organizuju rad poslaničkih kancelarija.

Lista otvorenih poslaničkih kancelarija sa kontakt informacijama

 

 1. Grad Užice

Poslanik: Ivana Stojiljković

Asistent: Ana Golubović

Adresa: Gradska kuća, kancelarija broj 31

Kontakt telefon: 031/590 144

E-mail: poslanickakancelarija@gmail.com

Radno vreme: utorak i četvrtak od 15 do 20h

Fejsbuk: PoslanickaKancelarijaUzice

 1. Opština Stara Pazova

Poslanik: Ljibuška Lakatoš

Asistent: Marija Domonji Lakatoš

Adresa: Ćirila i Metodija 10

Kontakt telefon: 066/91 84 701

E-mail: kancelarija.starapazova@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak – petak od 10 do 12h

Fejsbuk: Kancelarijastarapazova

 1. Gradska opština Savski venac, Beograd

Poslanici: Aleksandar Marković, Nataša Vukčović, Srbislav Filipović, Vesna Marković i Vladimir Đukanović

Asistenti: Miloš Pavković i Nevena Španović

Adresa: Kneza Miloša 47/I/4

Kontakt telefon: 011/71 51 850

E-mail: kancelarijaposlanika@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak – četvrtak od 11 do 16h

Fejsbuk: Kancelarija-za-komunikaciju-narodnih-poslanika-sa-građanima-Savski-venac

 1. Grad Valjevo

Poslanici: Đorđe Milićević i Mihailo Jokić

Asistent: Gordana Đuričić

Adresa: Karađorđeva 64, I sprat

Kontakt telefon: 014/294 756

E-mail: kancelarijaposlanika.valjevo@gmail.com

Radno vreme: četvrtak i petak od 9 do 14h

Fejsbuk: –

 1. Grad Kragujevac

Poslanici: Đorđe Kosanić, Goran Kovačević i Milan Knežević

Asistent: Bojana Jovanović

Adresa: Kralja Petra I, broj 19

Kontakt telefon: 061/19 04 407

E-mail: poslanickakanc.kragujevac@gmail.com

Radno vreme: utorak, četvrtak i subota od 9 do 13h

Fejsbuk: poslanickakancelarijakragujevac

 

 1. Grad Zrenjanin

Poslanici: Elvira Kovač, Mirko Krlić i Stanislava Janošević

Asistent: Danijela Jankov Šogorov

Adresa: Cara Dušana 12

Kontakt telefon: 023/ 521-204

E-mail: poslanicka.kancelarijazr@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak i četvrtak od 13 do 18h

Fejsbuk: Kancelarija-za-komunikaciju-narodnih-poslanika-sa-građanima-Zrenjanin

 1. Opština Svilajnac

Poslanici: Danijela Stojadinović i Gorica Gajić

Asistent: Stefan Trujanović

Adresa: 27. marta broj 2

Kontakt telefon: 035/312 428

E-mail: poslanickakancelarija.sv@gmail.com

Radno vreme: sreda i četvrtak od 9 do 13h

Fejsbuk:

 1. Opština Vrbas

Poslanici: Igor Bečić i Marjana Maraš

Asistent: Srđan Kaljević

Adresa: Maršala Tita 87, I sprat

Kontakt telefon: 064/81 72 060, 021/706 202

E-mail: knp.vrbas@gmail.com

Radno vreme: utorak i sreda od 8 do 13h

Fejsbuk: Kancelarija-za-komunikaciju-narodnih-poslanika-i-građana-VRBAS

 1. Opština Bujanovac

Poslanik: Fatmir Hasani

Asistent: Aljban Alili

Adresa: Trg Karađorđa Petrovića (zgrada Opštine), III sprat, kancelarija 303

Kontakt telefon: 017/651 032

E-mail: alilialbano@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak i sreda od 10 do 15h

Fejsbuk:

 1. Opština Trstenik

Poslanik: Milena Turk

Asistent: Anđelina Trifić

Adresa: Knjeginje Milice bb

Kontakt telefon: 069/607 233

E-mail: kancelarijaposlanika.trstenik@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak i petak od 11 do 16h

Fejsbuk: Kancelarija-za-komunikaciju-narodnih-poslanika-sa-građanima-Trstenik

 1. Gradska opština Rakovica, Beograd

Poslanik: Dušica Stojković

Asistent: Ana Trajković Simić

Adresa: Miška Krajinca 12

Kontakt telefon: 011/30 51 859 lokal 459

E-mail: kancelarijaposlanika.rakovica@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak i petak od 12 do 17h

Fejsbuk: Kancelarija-za-komunikaciju-narodnih-poslanika-sa-građanima-Rakovice

   12. Grad Šabac

Poslanik: Dušan Petrović

Asistent: Dragana Stojićević

Adresa: Vojvode Mišića 18/A

Kontakt telefon: 015/347 177; 064/98 58 609

E-mail: kancelarijaposlanikasabac@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak – petak od 9 do 11h

Fejsbuk: