Država sa najvećim brojem registrovanih političkih stranaka u našem regionu

Bosna i Hercegovina je zemlja u našem regionu koja ima najveći broj registrovanih političkih stranaka. Do 2010. godine u Registru političkih stranaka Bosne i Hercegovine je bilo upisano 183 političke partije, kada je i doneta odluka da se mnoge od tih stranaka izbrišu iz registra. Država u kojoj živi nešto više od 3,5 miliona stanovnika trenutno ima 130 registrovanih političkih stranaka. Tačan broj političkih stranaka se i dalje ne zna zbog nepostojanja jedinstvene baze podataka. Razlog za osnivanje velikog broja političkih partija svakako nije duga tradicija demokratije već nešto drugo. Uslove koje treba ispuniti za osnivanje političke partije su vrlo jednostavni i lako ostvarivi. U entitetu Federacije Bosne i Hercegovine se primenjuje zakon još iz 1989. godine, koji nalaže da je za osnivanje političke partije neophodno prikupljanje 50 poptisa podrške, dok je u entitetu Republike Srpske potrebno skupiti 500 potpisa podrške. Zakon o političkim strankama koji je na snazi u Srbiji nalaže da je neophodno prikupiti 10. 000 potpisa punoletnih i poslovno sposobnih građana Srbije.

Na drugom mestu, po broju registrovanih političkih stranaka nalazi se Hrvatska, sa 122 registrovanih patija, Srbija sa 91, Albanija sa 80, Makedonija sa 53, Crna Gora sa 45 i na kraju Slovenija sa 30 registrovanih političkih partija.

Zanimljiva je činjenica da je BiH zemlja sa najvećim brojem registrovanih političkih stranaka ne samo u regionu nego i u Evropi a i šire. Čak i najmnogoljudnija zemlja na svetu, Kina, u svom registru ima upisano devet političkih partija.