Položaj žena u izbornom procesu u Saudijskoj Arabiji

Saudijska Arabija je zemlja u kojoj je na vlasti konzervativno kraljevstvo čija je politika veoma oštra prema ženskim pravima i slobodama.

Prvi put u istoriji Saudijske Arabije, ženama je 2015. godine omogućeno da glasaju i da se kandiduju na lokalnim izborima. Iako su dobile pravo da se kandiduju i da glasaju, broj žena kojima je bilo omogućeno da glasaju i da se kandiduju je bio ograničen. Za glasanje se prijavilo 131.000 žena, ovaj broj je i dalje nizak ako se uzme u obzir da je 1,35 miliona muškaraca imalo pravo da izađe na birališta i glasa. Od ukupno 7000 kandidata, 900 žena se kandidovalo za mesto u gradskim većima. Kandidatkinjama u izbornoj kampanji nije bilo omogućeno da direktno suoče svoje stavove i mišljenja sa muškarcima. One su uglavnom preko društvenih mreža slale svoje poruke građanima Saudijske Arabije.

Žene u Saudijskoj Arabiji su bile srećne i zadovoljne što im je po prvi put dato pravo da se kandiduju i da glasaju. Gorak ukus je ostao zbog mnogo prepreka koje su im otežavale da iskoriste pravo koje su po prvi put dobile. Poteškoće sa kojima su se žene susretale su: birokratske prepreke prilikom registrovanja glasača, nedovoljno razvijena svest kod žena o značaju i važnosti izbornog procesa, nemogućnost odlaska do birališta (ženama u Saudijskoj Arabiji je zabranjeno da voze automobile).

Bez obzira na ograničeni broj žena koje su imale mogućnost da glasaju i mnogih drugih prepreka na koje su naišle, žene u Saudijskoj Arabiji se nadaju da je ovo prvi korak ka ostvarivanju njihovih većih prava i sloboda.