Percepcija rada Kancelarija za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima: Trstenik, Savski venac, Zrenjanin i Kragujevac

CeSID je tokom maja 2017. godine sproveo ukupno četiri istraživanja javnog mnenja o percepciji rada Kancelarija za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima od strane samih građana.

Istraživanja su sprovedena u sledećim opštinama/gradovima: Trsteniku, Kragujevcu, Zrenjaninu i Savskom vencu.

Ciljevi ovih istraživanja bili su:

  • utvrđivanje u kojoj meri su građani upoznati sa postojanjem i radom Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opština/gradova u uzorku;
  • utvrđivanje razloga zašto neki građani nisu čuli za Kancelariju za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opština/gradova u uzorku;
  • merenje percepcije odnosa i komunikacije između građana i izabranih predstavnika (poslanika, lokalnih odbornika);
  • utvrđivanje načina na koji se može poboljšati rad Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opština/gradova u uzorku i komunikacija između građana i izabranih predstavnika.

 

Ovde možete preuzeti rezultate istraživanja o svakoj pojedinačnoj Kancelariji.

Percepcija rada Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opštine Trstenik

Percepcija rada Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima grada Zrenjanina

Percepcija rada Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima grada Kragujevca

Percepcija rada Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opštine Savski venac

Istraživanja su sprovedena u okviru projekta „Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu)“. Projekat je započet u aprilu 2015. godine uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Jedan od ciljeva projekta jeste i osnaživanje veze između građana i njihovih izabranih predstavnika kroz organizaciju različitih javnih događaja, radionice sa narodnim poslanicima i predstavnicima udruženja građana, radionice sa lokalnim odbornicima, ali i kroz otvaranje 12 poslaničkih kancelarija širom Srbije. Kancelarije su otvorene u sledećim opštinama/gradovima: Užice, Stara Pazova, Savski venac, Valjevo, Zrenjanin, Kragujevac, Vrbas, Svilajnac, Trstenik, Bujanovac, Rakovica i Šabac, a u narednim mesecima CeSID će sprovesti ista istraživanja i o radu preostalih Kancelarija.