Zavodi za kulturu nacionalnih manjina – kako uticati na procese interkulturalizma u 21. veku

Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID je uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u okviru konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti kulture sproveo projekat „Zavodi za kulturu nacionalnih manjina – kako uticati na procese interkulturalizma u 21. veku“.

Projektom su bili obuhvaćeni zavodi za kulturu vojvođanskih Mađara, Rumuna, Rusina, Slovaka i Hrvata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, a kroz niz istraživačkih aktivnosti na projektu su ispitivane delatnosti zavoda koje su bazirane na savremenim digitalnim formama i novim tehnologijama. U okviru istraživanja sprovedeni su dubinski intervjui sa predstavnicima navedenih pet zavoda za kulturu u cilju prikupljanja podataka o dostupnosti kulturnih i jezičkih sadržaja putem digitalne forme i korišćenja savremenih tehnologija, a razgovarali smo i sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, predstavnicima nevladinog sektora, građanima, kao i sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Kao rezultat ovih opsežnih istraživanja, izrađen je detaljan dokument u kojem su sabrane sve prikupljene informacije. Ovaj dokument predstavlja ključni izlazni rezultat projekta, sadrži analizu dostupnih podataka i nudi preporuke za dalje akcije usmerene ka unapređenju rada zavoda, sa posebnim naglaskom na korišćenje digitalnih tehnologija u promociji kulture i jezika nacionalnih manjina.

Dokument je dostupan OVDE.

viber_slika_2024-04-09_11-08-14-598viber_slika_2024-04-09_11-08-14-470viber_slika_2024-04-09_11-08-14-359viber_slika_2024-04-09_11-08-14-022viber_slika_2024-04-09_11-08-13-439viber_slika_2024-04-09_11-08-14-283