CeSID posmatra referendum u ograničenoj misiji ukoliko to dozvoli epidemiološka situacija

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) će posmatrati predstojeći referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije ukoliko to dozvole epidemiološke prilike. To će podrazumevati posmatranje rada Republičke izborne komisije (RIK) tokom dana za glasanje i u fazi zaštite glasačkog prava i ograničeno posmatranje između 230 i 250 glasačkih mesta kroz rad 23 mobilna tima od po dva posmatrača i u 23 različite jedinice lokalne samouprave. Mobilni timovi će se zadržavati na glasačkim mestima između 30 i 45 minuta, a obavezno će prisustvovati otvaranju i zatvaranju glasačkih mesta.

Zbog ograničene misije, CeSID neće objavljivati procene izlaznosti i rezultata referenduma. Posle završetka glasanja a najkasnije do kraja dana u ponedeljak 17. januara, CeSID će objaviti preliminarnu ocenu dana za glasanje, dok će finalni izveštaj biti objavljen 15 dana od dana završetka glasanja i uključiće, sem analize dana za glasanje, pravni kontekst i analizu rada RIK-a. Ukoliko bi tokom dana za glasanje bile primećene krupne nepravilnosti, CeSID će se tim povodom obratiti javnosti.

CeSID će finalnu odluku o tome da li će posmatrati predstojeći referendum doneti u petak, 14. januara. U slučaju da se nastavi trend pogoršanja epidemiološke situacije, CeSID neće poslati ograničenu misiju na glasačka mesta.