Elektorski kolegijum (Electoral College)

O pobedniku američkih izbora ne odlučuju samo popularni glasovi (glasovi građana), već se koristi i tzv. Elektorski kolegijum / koledž (Electoral College). Da bi osvojio izbore, jedan kandidat mora da osvoji i većinu izbornih glasova što u praksi znači 270 elektorskih glasova, budući da ih je ukupan broj 538.

O pobedniku američkih izbora ne odlučuju samo popularni glasovi (glasovi građana), već se koristi i tzv. Elektorski kolegijum / koledž (Electoral College). Da bi osvojio izbore, jedan kandidat mora da osvoji i većinu izbornih glasova što u praksi znači 270 elektorskih glasova, budući da ih je ukupan broj 538.

Svakoj pojedinačnoj državi pripada onoliko elektorskih glasova koliki je broj njenih predstavnika u oba doma Kongresa. Distriktu Kolumbija pripadaju tri elektorska glasa.