Upis birača u birački spisak i promene u biračkom spisku

Upis birača u birački spisak po službenoj dužnosti, odnosno promene u biračkom spisku, vrši gradska/opštinska uprava nadležna prema mestu prijavljenog prebivališta građana, do zaključenja biračkog spiska 17. marta 2017. godine, do 24 časa.

Upis birača u birački spisak na zahtev građana, odnosno promene u biračkom spisku, do zaključenja biračkog spiska vrši gradska/opštinska uprava nadležna prema mestu prijavljenog prebivališta građana, a nakon zaključenja biračkog spiska, odnosno od 18. pa do 29. marta 2017. godine u 24 časa (72 sata pre održavanja izbora) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.