Konačna lista kandidata za izbor predsednika Republike

Listu kandidata utvrđuje RIK najkasnije 17. marta 2017. godine i objavljuje je u Službenom glasniku RS najkasnije 18. marta 2017. godine, do 24 časa.

Kako se određuju redni brojevi kandidata za predsednika Republike?

Za razliku od parlamentarnih izbora, na kojima se redosled izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje prema redosledu kojim su proglašene, u slučaju predsedničkih izbora sprovodi se postupak javnog žreba.

Žreb se sprovodi tako što se iz jednog bubnja izvlači kugla u kojoj je list sa upisanim imenom i prezimenom kandidata za predsednika Republike i nazivom predlagača tog kandidata, a iz drugog kruga se izvlači kugla u kojoj je list sa upisanim rednim brojem koji će taj kandidat za predsednika Republike imati na listi kandidata.

Žreb se sprovodi 17. marta 2017. godine, u zgradi Narodne skupštine u Beogradu. Ovaj proces je javan i prenosi se na TV programu Javne medijske ustanove RTS, a samom žrebu prisustvuje i po jedan predstavnik svakog predlagača kandidata.