Konkurs za stručno osposobljavanje za poziciju projektnog koordinatora

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) raspisuje konkurs za stručno osposobljavanje za poziciju projektnog koordinatora.

Konkurs je namenjen nezaposlenim licima sa završenim fakultetom iz oblasti društveno-humanističkih nauka, sa ciljem sticanja radnog iskustva. Nakon stručnog osposobljavanja, u trajanju od 12 meseci, polagaće se pripravnički ispit.

Ukoliko želite da se prijavite na konkurs, uslovi koji kadidati/kinje moraju da zadovolje su:

  • Prijavljen/a na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposleno lice*
  • Kandidat/kinja poseduje diplomu fakulteta iz oblasti društveno-humanističkih nauka (može biti i student/kinja master studija)
  • Kandidat/kinja nije korisnik/ca stipendije
  • Znanje engleskog jezika (B2 i više)

*U momentu prijavljivanja na konkurs, kandidati ne moraju biti prijavljeni na evidenciji NSZ. Prijava na evidenciju NSZ mora biti izvršena do momenta otpočinjanja stručnog osposobljavanja. 

Stručno osposobljavanje omogućiće kandidatu/kandidatkinji sticanje znanja iz oblasti:

  • Priprema predloga projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora;
  • Upravljanje projektnim ciklusom;
  • Priprema izveštaja za projekte;
  • Administrativni, programski i tehnički poslovi u oblasti projektnog menadžmenta i drugo.

Posebno ohrabrujemo prijave pojedinaca koji su zainteresovani za sticanje znanja o izborima i izbornim procedurama.

Po zatvaranju konkursa i razmatranju prispelih prijava, biće napravljen uži izbor kandidata/kinja, koji će biti pozvani na intervju.

Svi zainteresovani kandidati/kinje svoj CV mogu poslati do  utorka (10. mart) na adresu cesid@cesid.rs, sa naznakom Prijava za stručno osposobljavanje.