JAVNI POZIV LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA UČEŠĆE U ISTRAŽIVANJU ZADOVOLJSTVA GRAĐANA

 • Datum objave: ponedeljak, 21. januar 2019.

 • Datum zatvaranja: petak, 8. februar 2019. 24:00

Znate li koliko su građani i građanke zadovoljni uslugama koje im pružaju lokalne samouprave u Srbiji? Želite li koristan alat, kako za građane da izraze svoje mišljenje, tako i za gradove i opštine da steknu uvid u sopstveni učinak i da identifikuju mogućnosti za unapređenje pružanja usluga građanima?

Jedinice lokalne samouprave sada mogu da izraze interesovanje za učešće u istraživanju zadovoljstva građana, koje sprovodi CeSID u okviru programa podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Učešćem u sprovođenju istraživanja imaćete priliku da steknete uvid u:

 • Percepciju građana Vaše JLS o kvalitetu života u Vašoj opštini/gradu;
 • Stepen poverenja koji građani Vaše lokalne samouprave imaju u lokalne institucije;
 • Stepen zadovoljstva građana Vaše lokalne samouprave radom organa lokalne samouprave;
 • Pregled stanja u Vašoj jedinici lokalne samouprave u odnosu na druge;
 • Percepciju građana o elementima koje je potrebno unaprediti ili promeniti u okviru Vaše lokalne samouprave, posebno u oblasti pružanja javnih usluga, i
 • Šira znanja o značaju i efektima sprovođenja istraživanja javnog mnjenja u Vašoj JLS, odnosno o vrstama istraživanja, kreiranju instrumenata i tumačenju podataka.

Kako se prijaviti?

Podnosilac prijave mora da ispuni sledeće osnovne kriterijume:

 1. Da bude jedan od 99 gradova i opština koji mogu da se prijave za podršku programa Swiss PRO (za više informacija pogledajte stranicu O NAMA/Gde radimo)
 2. Da je podnosilac podneo zvaničan pisani dokument – Pismo o namerama – kojim potvrđuje svoju spremnost za učešće u Istraživanju zadovoljstva građana i dalje pružanje tehničke podrške od strane programa Swiss PRO, što neće stvoriti nikakve finansijske troškove podnosiocu.

Sve JLS koje ispunjavaju uslov za učešće moraju u predviđenom roku dostaviti:

 • Pismo o nameri za učešće u programskoj aktivnosti – popunjeno, potpisano i pečatirano.

Pismo o nameri možete preuzeti sa internet prezentacije programa Swiss PRO http://www.swisspro.org.rs/konkursi/javni-pozivi i/ ili CeSID-a www.cesid.rs

Popunjeno, potpisano i pečatirano pismo o nameri pošaljite do 8. februara 2019. godine do 24:00, sa naznakom „Javni poziv za učešće u istraživanju zadovoljstva građana“, na jedan od sledećih načina:

Sve zahteve za eventualna pojašnjenja i dodatne informacije o programu, istraživanju ili o bilo kojoj drugoj temi u vezi sa istraživanjem možete poslati najkasnije do 1. februara 2019. godine na adresu emilija.orestijevic@cesid.rs.

Odabir jedinica lokalnih samouprava

Selekcija će biti izvršena na osnovu dole navedenih kriterijuma, kako bi se obezbedila potpuna reprezentativnost JLS koje će se naći u uzorku:

 • socio-ekonomski status (nivoa razvijenosti);
 • geografski položaj (statistički regioni);
 • demografski indikatori i trendovi; 
 • tip jedinice lokalne samouprave (grad/opština);
 • broja službenika u JLS po glavi stanovnika i
 • nivoa nezaposlenosti 

CeSID u saradnji sa programom će odabrati do 50 jedinica lokalne samouprave u kojima će se sprovesti istraživanje zadovoljstva građana.

Opis i kriterijumi javnog poziva dostupni su klikom na link

Pismo o namerama možete preuzeti klikom na link